TỔNG HỢP LINK TRUYỆN THIÊN SƯ CHẤP VỊ – PHIỀN LẠC


Phần 1 : Poporua ( bản edit- hoàn) 7/7 quyển

Phần 2: 8 quyển

Quyển 1+2+3+4+5 : KIM MỲ ( bản edit)

Quyển 1+2+3+4+5+6+7+8 : hoacanla123 ( bản QT )

Phần 3

Quyển 1+2+3+4+5+6+7 : hoacanla123 ( bản QT )

Quyển 1: HOẢ MINH ( bản edit)

Quyển 8+9+10+11+12: TIÊU LAN THẢO ( bản edit)

Phiên ngoại:

Niếp nhị thiếu: TIÊU LAN THẢO

Kí sự chàng quỷ + Luyến hải : GẤU BẮC CỰC 

Thanh lạc kiếm : Sayuki

Ánh trăng ( cái nỳ là truyện tranh nà  =))) )